Thai  Thai

ประเพณี และวัฒนธรรม จังหวัดอุทัยธานี

  • ประเพณีตักบาตรเทโวมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังวันออกพรรษา บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี การตักบาตรเทโวของอุทัยธานีนั้น เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม ตามตำนานเปรียบยอดเขาสะแกกรังเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระพทุธเข้าเสด็จขึ้นไป จำพรรษา เป็นวันที่ชาวอุทัยธานีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ภิกษุสามเณร ไม่ต่ำกว่า 300 รูป นำบิณฑบาต ด้วยข้าวต้มลูกโยน ข้าวต้มมัด ข้าวสารอาหารแห้งชนิดต่าง ๆ พร้อมกัน ที่วัดสังกัสรัตนคีรี หลังจากเสร็จการตักบาตรแล้ว มีขบวน แสดงพุทธประวัติ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
  • ประเพณีแห่เจ้าของชาวจีนงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ตามศาลต่าง ๆ ตามการครบรอบปีของแต่ละองค์ รวมทั้งการแห่เจ้าพ่อบุญเถ่ากง และเจ้าพ่อหลักเมืองอุทัยธานี มีการแห่ขบวนสาวงามแห่รอบเมือง และคณะเชิตสิงโต ซึ่งร้านของชาวจีนจะตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง และจะมีพิธีเปลี่ยน เครื่องทรงของเจ้าแม่ทับทิมเมื่อ ครบรอบ 12ปี การแสดงเข้าทรงต่าง ๆ
     
  • ประเพณีบุญบั้งไฟมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอีสานที่อพยพมาที่อำเภอลานสัก และอำเภอทัพทัน จัดเป็นประจำทุกปี ตำนานการขอฝนให้ตกเพื่อการทำนา งานนี้จะจัดขึ้นในฤดูฝน และมีกิจกรรมประกวดขบวนแห่ แข่งขันจุดบั้งไฟ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับความสนใจและนิยมเป็นจำนวนมาก
     
  • ประเพณีตำขนมจีนโบราณได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่ วัดทุ่งนางาม ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ดั่งเดิมที่ชาวบ้านได้ร่วมกัน อนุรักษ์ไว้ เพื่อไม่ให้สูญหายและยังให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป โดยเลือกใช้กระบวนการผลิตแบบเก่าทุกขั้นตอน
    มีทั้งหมด 8 ขั้นตอนด้วยกัน จะจัดขึ้นเดือนเมษายน ก่อนถึงวันสงกรานต์จัดขึ้นทุกปี โดยใช้ครกและสากอายุ มากกว่า 200 ปีตำขนมจีนโบราณ ประเพณีนี้ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและหาดูได้ยากนัก

Thai